Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Hľadáme referentku alebo referenta finančného oddelenia. Pošlite nám svoj životopis

Dátum: 02.03.2022
Autor: Barbora Krajčovičová
Hľadáme referentku alebo referenta finančného oddelenia. Pošlite nám svoj životopis

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava prijme novú zamestnankyňu alebo zamestnanca na pozíciu referent/ka finančného oddelenia Mestskej polície Bratislava.

Miesto výkonu práce: Bratislava 

Poriadkový útvar mesta: Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer

Termín nástupu: od 01.04.2022, príp. dohodou

Finančné ohodnotenie: od 1100 EUR brutto mesačne

Pohyblivá zložka mzdy je priznaním najmä osobného príplatku k zmluvnej mzde.

Rámcová náplň práce referenta:

 • vedie predpisy nájomného na ubytovniach MsP, vrátane splátkových kalendárov a kontroly úhrad, pripravuje ubytovacie zmluvy, 
 • spracováva podklady pre agendu škôd MsP,
 • vykonáva základnú finančnú kontrolu  (ZFK) pre oblasť rozpočtu, majetku a verejného obstarávania,
 • pripravuje podklady (objednávky a zmluvy) k schváleniu v PPP a zabezpečuje ich schválenie jednotlivými útvarmi v rámci ZFK,
 • kontroluje čerpanie rozpočtových prostriedkov s účtovou zostavou,
 • po skončení kalendárneho roka sa podieľa na spracovávaní prehľad príjmov a výdavkov podľa útvarov a rozpočtových položiek, 
 • denne sleduje príjmy prijaté na bankové účty MsP a realizuje predpisy v informačnom systéme Noris,
 • kontroluje úhrady za pokutové bloky uložené cez POS terminál z bankových výpisov v porovnaní s bločkami predloženými z výkonných útvarov,
 • podľa potreby je členom inventúrnej  komisie menovanej náčelníkom MsP, príp. primátorom hl.mesta SR Bratislavy,
 • podieľa sa na príprave a spracovaní plánu verejného obstarávanie, vyhodnocuje jeho finančné krytie,
 • označuje písomnosti ekonomického oddelenia skartačnými lehotami a znakmi a pripravuje ich na vyradenie do archívu MsP,

Požiadavky na vzdelanie a znalosti:

 • vysokoškolské I. stupňa ekonomického smeru / úplné stredné odborné vzdelanie  ekonomického smeru + 1 rok praxe
 • prax v oblasti verejnej alebo štátnej správy výhodou
 • ovládanie problematiky financovania verejnej alebo štátnej správy, znalosť rozpočtovej skladby, znalosti zo zákona č 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve, Štatút hlavného mesta SR Bratislavy a pod.  výhodou

Zoznam požadovaných dokladov:

 • profesijný životopis
 • overená fotokópia dokladu o dosiahnutom najvyššom vzdelaní
 • súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • príspevok na bývanie vo výške 50 € / mesiac,
 • vernostná odmena po odpracovaní 5, 10, 15, 20 rokov,
 • jubilejná odmena,
 • voľný cestovný lístok na MHD,
 • príspevok na stravovanie aj počas dovolenky,
 • príspevok zo sociálneho fondu na sociálnu výpomoc do výšky 150 € (PN viac ako 6 týždňov),
 • príspevok zo sociálneho fondu na regeneráciu pracovných síl,
 • doplnkové dôchodkové sporenie 2,5 % mzdy,
 • náhrada príjmu počas PN počas 10 kalendárnych dní súhrnne za kalendárny rok vo výške 80 % denného vymeriavacieho základu,
 • príspevok na kúpeľnú liečbu vo výške 150 €,
 • pracovná rehabilitácia v rozsahu 7 kalendárnych dní  (po dosiahnutí veku 40 rokov a odpracovaní 2 rokov),
 • MultiSport karty,
 • možnosť ubytovania v ubytovacom zariadení zamestnávateľa.

 

Žiadosť spolu s požadovanými podkladmi doručte elektronicky do 15.03.2022 vrátane na adresu: personalne@mp.bratislava.sk

Vážime si Váš záujem pracovať pre Mestskú políciu Hlavného mesta SR Bratislava.  Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.