Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pracovná ponuka na pozíciu "Priestupkár Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy"

SÚBOR Facebook
Dátum: 06.08.2021
Autor: Barbora Krajčovičová
Pracovná ponuka na pozíciu

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava prijme zamestanca na pozíciu "Priestupkár Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy". 

Pracovná pozícia: Priestupkár Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy

Miesto výkonu práce: Bratislava  

Poriadkový útvar mesta: Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer

Termín nástupu: od 01.10.2021, príp. dohodou

Finančné ohodnotenie: základná mzda je od 1100 EUR brutto mesačne

Pohyblivá zložka mzdy je priznaním najmä osobného príplatku k zmluvnej mzde, čo u vybraného uchádzača zohľadní hodnotenie kvalitatívneho plnenia predpísaných kvalifikačných a odborných predpokladov vrátane skutočnej praxe uchádzača.

 

Rámcová náplň práce

Priestupkár:

 • vykonáva činnosti pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku v rozsahu zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.
 • zodpovedá za agendu priestupkov a prevencie v plnom rozsahu, rozhoduje o klasifikácii a kvalifikácii služobných záznamov a o ich zaradení do objasňovania, určuje postup objasňovania, môže stanovovať úlohy a lehoty príslušníkom, ktorí sa podieľajú na objasňovaní alebo spracovávaní priestupkových spisov.
 • metodicky usmerňuje alebo osobne vykonáva úpravy v priestupkových spisoch tak, aby tieto boli formálne a obsahovo správne a aby boli dodržané stanovené lehoty. Túto činnosť vykonáva aj pri spracovávaní prvotných dokumentov, spolupracuje s príslušníkom mestskej polície zodpovedným pre oblasť priestupkov a prevenciu, s orgánmi štátnej správy a samosprávy.
 • v stanovených termínoch spracováva vyhodnotenie podľa počtu a spôsobu riešených priestupkov a toto predkladá veliteľovi príslušného výkonného útvaru.
 • na základe pokynov nadriadených, požiadaviek orgánov a organizácií, ale aj z vlastnej iniciatívy vykonáva v rámci prevencie besedy, prednášky a pod., spracováva informácie a hodnotiace správy o stave a výsledkoch preventívnej činnosti v pôsobnosti výkonného útvaru.
 • podieľa sa na spracovaní návrhov VZN, spracováva stanoviská a pripomienky k materiálom z oblasti prevencie.

Požiadavky na vzdelanie a znalosti:

 • úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou, príp. vysokoškolské vzdelanie I. stupňa.
 • odborná prax min. 2 roky pri dosiahnutí stredoškolského vzdelania alebo odborná prax min.1 rok pri dosiahnutí vysokoškolského vzdelania I. stupňa.
 • prax vo verejnej správe a v správnom konaní vítaná.
 • dobrá znalosť legislatívy verejnej správy, samosprávy a správneho konania.
 • dobré komunikačné a organizačné schopnosti, koncepčné myslenie, samostatnosť, spoľahlivosť, presnosť, flexibilita, odolnosť voči stresu.
 • znalosti práce s PC na užívateľskej úrovni.
 • VP skupiny B.
 • odborná spôsobilosť príslušníka obecnej polície podľa § 25 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov je vítaná.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • profesijný životopis.
 • overená fotokópia dokladu o dosiahnutom najvyššom vzdelaní.
 • súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • príspevok na bývanie vo výške 50 - 100 € / mesiac.
 • príplatky za vedenie služobného motorového vozidla.
 • vernostná odmena po odpracovaní 5, 10, 15, 20 rokov.
 • jubilejná odmena.
 • voľný cestovný lístok na MHD.
 • príspevok na stravovanie vo forme platobnej karty (aj počas dovolenky).
 • príspevok zo sociálneho fondu na sociálnu výpomoc do výšky 150 € (PN viac ako 6 týždňov).
 • príspevok zo sociálneho fondu na regeneráciu pracovných síl.
 • doplnkové dôchodkové sporenie 2,5 % mzdy.
 • náhrada príjmu počas PN počas 10 kalendárnych dní súhrnne za kalendárny rok vo výške 80 % denného vymeriavacieho základu.
 • príspevok na kúpeľnú liečbu vo výške 150 €.
 • pracovná rehabilitácia v rozsahu 7 kalendárnych dní (po dosiahnutí veku 40 rokov a odpracovaní 2 rokov).
 • MultiSport karty.
 • možnosť ubytovania v ubytovacom zariadení zamestnávateľa.

 

Žiadosť spolu s požadovanými podkladmi doručte elektronicky do 15.09.2021 vrátane na adresu: personalne@mp.bratislava.sk

Vážime si Váš záujem pracovať pre Mestskú políciu Hlavného mesta SR Bratislava.  Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Priestupkár_MsP Veľkosť: 204.3 kB Formát: pdf Dátum: 6.8.2021

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.