Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pridaj sa k nám! Hľadáme novú kolegyňu alebo kolegu na správne konania

Dátum: 18.01.2023
Autor: Barbora Krajčovičová
Pridaj sa k nám! Hľadáme novú kolegyňu alebo kolegu na správne konania

Hlavné mesto Slovenskej republiky prijme zamestnankyňu alebo zamestnanca na pracovnú pozíciu "správny orgán" Mestskej polície Bratislava.

Miesto výkonu práce: Bratislava  

Poriadkový útvar mesta: Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer

Termín nástupu: od 01.02.2023, príp. dohodou

Finančné ohodnotenie: od 1300 EUR brutto mesačne

Pohyblivá zložka mzdy je priznaním najmä osobného príplatku k zmluvnej mzde.

 

Rámcová náplň práce

 • Spracováva agendu správnych konaní o priestupkoch a správnych deliktoch.
 • Vedie ústne pojednávania pred správnym orgánom, vydáva rozkazy a rozhodnutia v správnom konaní a vyznačuje ich právoplatnosť.
 • V stanovených termínoch spracováva vyhodnotenie počtu a spôsobu riešených konaní, ktoré predkladá vedúcemu príslušného funkčného útvaru.
 • Predkladá odporúčania k návrhom o rozhodnutie sporov o vecnú a miestnu príslušnosť v konaní o správnych deliktoch.
 • Vykonáva ucelené legislatívne práce a metodickú činnosť v oblasti priestupkov a správneho konania.
 • Metodicky usmerňuje a môže stanovovať úlohy a lehoty zamestnancom, ktorí sa podieľajú na objasňovaní, dokumentovaní a spracovávaní podkladov a spisov tak, aby tieto boli formálne a obsahovo správne a aby sa predišlo dôkaznej núdzi, za dodržania stanovených lehôt.
 • Spolupracuje s orgánmi štátnej správy a samosprávy.

Požiadavky na vzdelanie a znalosti:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa
 • odborná prax na úseku správneho konania min. 1 rok
 • dobrá znalosť legislatívy verejnej správy, samosprávy, správneho konania
 • dobré komunikačné a organizačné schopnosti, koncepčné myslenie, samostatnosť, spoľahlivosť, presnosť, flexibilita, odolnosť voči stresu
 • znalosti práce s PC na užívateľskej úrovni
 • VP skupiny B, OP s čipom

Zoznam požadovaných dokladov:

 • profesijný životopis
 • overená fotokópia dokladu o dosiahnutom najvyššom vzdelaní
 • súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • príspevok na bývanie vo výške 50 € / mesiac,
 • vernostná odmena po odpracovaní 5, 10, 15, 20 rokov,
 • jubilejná odmena,
 • voľný cestovný lístok na MHD,
 • príspevok na stravovanie aj počas dovolenky,
 • príspevok zo sociálneho fondu na sociálnu výpomoc do výšky 150 € (PN viac ako 6 týždňov),
 • príspevok zo sociálneho fondu na regeneráciu pracovných síl,
 • doplnkové dôchodkové sporenie 2,5 % mzdy,
 • náhrada príjmu počas PN počas 10 kalendárnych dní súhrnne za kalendárny rok vo výške 80 % denného vymeriavacieho základu,
 • príspevok na kúpeľnú liečbu vo výške 150 €,
 • pracovná rehabilitácia v rozsahu 7 kalendárnych dní (po dosiahnutí veku 40 rokov a odpracovaní 2 rokov),
 • MultiSport karty,
 • možnosť ubytovania v ubytovacom zariadení zamestnávateľa.

 

Žiadosť spolu s požadovanými podkladmi doručte elektronicky do 31.01.2023 vrátane na adresu: personalne@mp.bratislava.sk

Vážime si Váš záujem pracovať pre Mestskú políciu Hlavného mesta SR Bratislava.  Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.