Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Kontakty

Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy

 
Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy je poriadkový útvar, ktorý zriadilo mestské zastupiteľstvo všeobecne záväzným nariadením č. 3/1991 na základe zákona 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.
 
Mestskú políciu tvoria výkonné útvary, ktorými sú okresné veliteľstvá mestskej polície Bratislava I až V, Útvar zásahovej jednotky a kynológie a Operačné stredisko. K funkčným útvarom patria Oddelenie ľudských zdrojov a vzdelávania, Oddelenie právne, sťažností a správneho konania, Oddelenie informatiky a analýz, Oddelenie finančné, Oddelenie prevádzkovo-tehnické a Oddelenie PCO. Samostatnými oddeleniami sú Oddelenie kontroly a Oddelenie komunikácie. 
 
Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy (159)
Gunduličova 10
811 05 Bratislava

Telefón: +421 2 599 806 11 (recepcia)
E-mail: info@mp.bratislava.sk  

 

Okresné veliteľstvá

Okresné veliteľstvo Bratislava I
Medená ulica č. 2
811 02  Bratislava
E-mail: velitelstvoba1@mp.bratislava.sk
Viac kontaktov

Okresné veliteľstvo Bratislava II
Hálkova ulicu č. 11 (veliteľstvo je dočasne presťahované z pôvodného sídla na Listovej ulici č. 4 je (aktuálne v rekonštrukcii)
831 03 Bratislava
E-mail: velitelstvoba2@mp.bratislava.sk
Viac kontaktov

Okresné veliteľstvo Bratislava III
Hálkova ulica č. 11
831 03  Bratislava
E-mail: velitelstvoba3@mp.bratislava.sk
Viac kontaktov

Okresné veliteľstvo Bratislava IV
Saratovská ulica č. 30
841 02  Bratislava
E-mail:  velitelstvoba4@mp.bratislava.sk
Viac kontaktov

Okresné veliteľstvo Bratislava V
Haanova č. 10
851 02  Bratislava
E-mail: velitelstvoba5@mp.bratislava.sk
Viac kontaktov

Útvar zásahovej jednotky a kynológia
Obchodná č. 29
811 05 Bratislava
E-mail: zasahovajednotka@mp.bratislava.sk
Viac kontaktov

Kynologická jednotka
Konvalinková č. 4
841 04  Bratislava